Chậm mẫu 06/GTGT dẫn tới việc phải thay đổi phương pháp tính thuế GTGT

20/01/2018 613 lượt xem    

Từ ngày 5/11/2017, doanh nghiệp không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT. Đây là một trong những điểm mới của Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cac bạn về Chậm mẫu 06/GTGT dẫn tới việc phải thay đổi phương pháp tính thuế GTGT theo Công văn số 2682/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 20/06/2017 v/v phương pháp tính thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về phương pháp khấu trừ thuế.

Văn bản số 5798/VPCP-ĐMDN ngày 5/6/2017 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH Thiết kế đồ họa và in ấn Song Phước về việc chậm mẫu 06/GTGT dẫn tới việc phải thay đi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Căn cứ quy định và hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Thiết kế đồ họa và In ấn Song Phước thành lập năm 2013, năm 2015 Công ty đã nộp thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp và được chấp thuận để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định cho 02 năm 2015, 2016. Theo trình bày của Công ty, hết năm 2016, Công ty xác định doanh thu năm 2016 bao gồm cả quý 4/2016 ln hơn 1 tỷ đng thì đề nghị Cục Thuế xem xét tiếp nhận Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) do Công ty nộp ngày 20/1/2017 và hướng dẫn Công ty tiếp tục áp dụng phương pháp khu trừ thuế từ năm 2017.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO