Cách tính thuế TNCN đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo

24/01/2018 749 lượt xem    

Có những vấn đề gì liên quan tới Cách tính thuế TNCN đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo? Bài viết sau sẽ giải đáp các thắc mức liên quan tới Cách tính thuế TNCN đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo theo hướng dẫn tại Công văn số 6135/TCT-TNCN  ngày 30 tháng 12 năm 2016, cụ thể như sau:

Thời gian vừa qua Quý Báo đã có bài viết phản ánh ý kiến của người dân, chuyên gia xung quanh cách tính thuế TNCN đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo trong danh mục 42 bệnh hiểm nghèo làm cơ sở được giảm thuế TNCN theo quy định tại Luật thuế TNCN. Để Quý báo có đầy đủ thông tin quy định về cách xác định số thuế TNCN được giảm đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo đến bạn đọc Tổng cục Thuế cung cấp thêm một số nội dung về vấn đề này như sau:

Phần lớn người nộp thuế TNCN là những người tham gia các khoản bảo hiểm bắt buộc: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, ngoài các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định người nộp thuế còn được quyền tham gia các khoản bảo hiểm tự nguyện khác.

Người nộp thuế sẽ được trừ khoản chi phí mua bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm y tế tự nguyện vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế TNCN.

Khi người nộp thuế không may mắc bệnh hiểm nghèo thì người nộp thuế sẽ được cơ quan bảo hiểm chi trả tiền khám chữa bệnh.

Theo quy định tại Điều 5 của Luật thuế TNCN thì cá nhân gặp khó khắc do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Theo quy định hiện hành thì người nộp thuế được trừ toàn bộ chi phí thực tế để khắc phục thiệt hại {sau khi đã trừ đi các khoản bồi thường nhận được từ tổ chức bảo hiểm (nếu có) hoặc từ tổ chức, cá nhân gây ra tai nạn (nếu có)} tối đa bằng số thuế TNCN phải nộp trong năm tính thuế.

Về danh mục bệnh hiểm nghèo để làm cơ sở xét giảm thuế TNCN, Thủ tướng Chính phủ đã cóvăn bản giao Bộ Y Tế ban hành từ năm 2013. Trong khi chờ Bộ Y tế ban hành, để kịp thời giải quyết khó khăn cho người nộp thuế bị mắc bệnh hiểm nghèo, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét áp dụng từ năm 2013 (cho đến khi Bộ Y tế chính thức ban hành) đối với 42 nhóm bệnh.

Trên đây là một số nội dung Tổng cục Thuế cung cấp cho Quý Báo để giúp ngành Thuế tuyên truyền đến người dân, Doanh nghiệp và xã hội những chính sách về thuế TNCN để có thể giúp người nộp thuế giảm bớt một phần khó khăn khi không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Tổng cục Thuế trân trọng cảm ơn Quý Báo trong nhiều năm qua đã tích cực thông tin, tuyên truyền về chính sách thuế và mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, phối hợp của Quý Báo để góp phần tích cực cho công tác quản lý thu thuế của Nhà nước.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO