Cách lập một số tiêu thức hóa đơn GTGT khi thực hiện cung ứng dịch vụ

07/02/2018 604 lượt xem    

Công văn số: 3544/TCT-DNL
V/v xuất hóa đơn GTGT khi thực hiện cung ứng dịch vụ

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Tại Khoản 2.a Điều 16 Chương III, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn như sau:

“a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập là ngày thu tiền.”

 Công văn số 1934/CT-KTT1 ngày 13/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Long An đề nghị thanh tra, kiểm tra đối với việc xuất hóa đơn của Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức. 

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đức không thực hiện việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng ngay trong ngày thu tiền khi thực hiện cung ứng dịch vụ cho Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Nguyên Phát- Long An thì Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đức vi phạm quy định theo hướng dẫn tại Khoản 2.a Điều 16 Chương III, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An căn cứ tình hình thực tế tiến hành kiểm tra hoặc thanh tra thuế đối với Công ty cổ phần đầu tư Tân Đức

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO