Biện pháp cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

19/03/2018 794 lượt xem    

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 2252/CT-QLN ngày 04/11/2015 về việc cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh. Cụ thể vướng mắc xoay quanh hai vấn đề là việc điều chỉnh Quyết định cưỡng chế, Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng sau khi cơ quan thuế đã ban hành Quyết định và về việc sử dụng hóa đơn?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5368/TCT-QLN, ngày 14 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

1. Về việc điều chỉnh Quyết định cưỡng chế và Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng sau khi cơ quan thuế đã ban hành Quyết định

Điểm b Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy đnh v viáp dụng biện pháp cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng:

T chc, cá nhân bị cưỡng chế phải cung cấp thông tin về hóa đơn cho cơ quan thuế ngay trong ngày làm việc về việc xác minh hóa đơn.

Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn cung cấp đầy đủ các thông tin v việc sử dụng hóa đơn, cơ quan thuế đi chiếu dữ liệu về hóa đơn do cơ quan thuế quản lý nếu khớp đúng với thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp thì cơ quan thuế ban hành quyết định cưỡng chế bng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo s liệu cung cấp về hóa đơn của tổ chức, cá nhân.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không cung cấp hoặc cung cấp thông tin không đy đủ v việc sử dụng hóa đơn thì căn cứ vào dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản  đ đ nghị tổ chức, cá nhân đi chiếu số liệu tại cơ quan thuế. Sau khi đi chiếu mà dữ liệu của tổ chức, cá nhân sai lệch với dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế qun lý thì đ nghị tổ chức, cá nhân đó điều chỉnh s liệu và báo cáo bổ sung.

Sau 05 (năm) ngày làm việc, k từ ngày cơ quan thuế đề nghị điều chỉnh số liệu, nếu tổ chức, cá nhân không thực hiện báo cáo điều chỉnh thì căn cứ vào dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản lýđể ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp tổ chức, cá nhân không cung cấp thông tin về việc sử dụng hóa đơn theo đề nghị của cơ quan thuế hoặc sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế đề nghị điều chỉnh số liệu, tổ chức, cá nhân không thực hiện báo cáo điều chỉnh thì cơ quan thuế căn cứ vào dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản lý để ban hành Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Do đó, sau khi cơ quan thuế ban hành Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng mà người nộp thuế mới gửi đề nghị điều chỉnh thì cơ quan thuế không thực hiện điều chỉnh Quyết định cưỡng chế và số hóa đơn cơ quan thuế đã thông báo không còn giá trị sử dụng.

2. Về việc sử dụng hóa đơn

Tại Quy trình cưỡng chế nợ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 hướng dẫn việc lập Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng như sau: “Số hóa đơn không còn giá trị sử dụng thuộc những hóa đơn trong bảng kê dưới/trên đây nếu xuất sử dụng từ/sau ngày…”: là ngày trùng vi ngày có hiệu lực của quyết định cưỡng chế”

Căn cứ hướng dẫn trên, những hóa đơn được xuất sử dụng từ ngày cơ quan thuế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng thì được coi là hóa đơn bất hợp pháp.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO