Biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

01/02/2018 948 lượt xem    

Những vấn đề về sử dụng Biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 2025/TCT-TNCN, ngày 12 tháng 5 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

– Tại Khoản 6, Điều 24 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“6. Thay thế mẫu Biên lai thu thuế số CTT-50 ban hành kèm theo Quyết định số 1042/1998/QĐ-BTC ngày 15/8/1998 của Bộ Tài chính bằng mẫu s CTT-50 ban hành kèm theo Thông tư này để lập và cp cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.”

 

– Tại Điểm 10.1, Khoản 10, Mục II Quy trình Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hướng dẫn:

”…

– Đi với CNKD tại các địa bàn xa khu vực trung tâm không có Điểm thu của NHTM, KBNN thì Đội thuế LXP trực tiếp thu thuế bằng biên lai như sau:

+ Trường hợp thu bằng biên lai quyển: Đội thuế LXP thực hiện viết biên lai, ghi rõ tên, MST của CNKD, loại thuế, số tiền từng loại thuế mà CNKD đã nộp, ngày tháng nhận tiền thuế, ký tên và giao biên lai cho CNKD.

+ Cán bộ trực tiếp thu thuế của Đội thuế LXP có trách nhiệm nộp đầy đủ, kịp thời tiền thuế và các Khoản thu khác đã thu của CNKD vào NSNN tại KBNN…

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 114/CT-KK ngày 28/1/2016 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng đề nghị hướng dẫn về việc thống nhất sử dụng biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng được biết:

– Các trường hợp hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đang nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại thì Người nộp thuế vẫn sử dụng chứng từ nộp thuế để nộp tiền chậm nộp tiền thuế.

– Từ năm 2016, đối với các trường hợp đang thu thuế theo Biên lai CTT-50 thì Khoản tiền chậm nộp tiền thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán ghi vào ô “Số thuế phải nộp theo thông báo”, đồng thời bên ô “Căn cứ thông báo nộp thuế của …” ghi thêm thông tin “Căn cứ quđịnh tính phạt chậm nộp tiền thuế”, “Nội dung thu: tiền thuế, tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp”.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO