Ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

24/12/2018 438 lượt xem    

Công văn số 892/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1722/CT-TTHT ngày 24/12/2013 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

+ Tại Điều 3 Nghị định 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân quy định:

“Điều 3. Miễn thuế khoán (thuế GTGT, thuế TNCN) và thuế TNDN năm 2012 đối với hộ, cá nhân, tổ chức. Quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 29/2012/QH13 như sau:

2. Miễn thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp phát sinh năm 2012 đối với hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân (không  gồm hoạt động cung ứng suất ăn cho doanh nghiệp vận tải, hàng không; hoạt động kinh doanh khác) của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được miễn thuế quy định tại Khoản này phải đáp ứng quy định tại Khoản 4 Điều 2 và Khoản 3 Điều 3 Nghị định này và thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.”

+ Tại Điều 7 Thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 60/2012/NĐ-CP nêu trên quy định:

“Điều 7. Miễn thuế GTGT phải nộp phát sinh năm 2012 đối với hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân của doanh nghiệp, tổ chức

1. Miễn thuế GTGT phải nộp phát sinh năm 2012 đối với hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân của doanh nghiệp, tổ chức (không gồm hoạt động cung ứng suất ăn cho doanh nghiệp vận tải, hàng không để phục vụ khách hàng, hoạt động kinh doanh khác).

2. Doanh nghiệp, tổ chức cung ứng suất ăn ca thuộc diện được miễn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải:

– Được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và nộp thuế theo kê khai;

Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ”.

+ Tại Điều 4 Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 5/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014 quy định:

“Điều 4. Miễn thuế khoán (thuế GTGT, thuế TNCN) và thuế TNDN năm 2013 và 2014 đối với hộ, cá nhân và tổ chức

2. Miễn thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp phát sinh năm 2013 và 2014 đối với hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân. (không gồm hoạt động cung ứng suất ăn cho doanh nghiệp vận tải; hàng không để phục vụ khách hàng; hoạt động kinh doanh khác).

Doanh nghiệp được miễn thuế quy định tại Khoản này là:

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;
 • Thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật,
 • Nộp thuế theo kê khai và phải đáp ứng quy định tại Khoản 3 Điều này
 • Thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

+ Tại Điều 5 Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 5/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014:

“Điều 5. Miễn thuế (thuế GTGT, thuế TNCN) và thuế TNDN trong năm 2013 và 2014 đối với hộ, cá nhân và tổ chức

2. Miễn thuế GTGT phải nộp phát sinh năm 2013 và năm 2014 đối với hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân của doanh nghiệp, tổ chức.(không gồm hoạt động cung ứng suất ăn cho doanh nghiệp vận tải; hàng không để phục vụ khách hàng; hoạt động kinh doanh khác).”

Căn cứ các quy định nêu trên, cơ sở kinh doanh không phải là doanh nghiệp, tổ chức thì không thuộc đối tượng được miễn thuế GTGT trong năm 2012, 2013 và 2014 theo các quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết.

 

Chúc các bạn thành công.

 • Mọi chi tiết xin liên hệ:
 • ® Hãng kiểm toán Calico
 •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO