Áp dụng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN trong trường hợp không có Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư

22/03/2018 686 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về việc áp dụng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong trường hợp không có Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư căn cứ vào công văn 4213/TCT-CS ngày 12/10/2015

Tại Khoản 8, Điều 3, Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:

Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Tại Khoản 2, Điều 45, Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án trong nước:

Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư theo mẫu tại cơ quan Nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh.

Tại Khoản 4, Mục II, Phần H, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

Thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian mười năm (10 năm) áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

Tại Khoản 3, Mục III, Phần H, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

Miễn thuế 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 949/CT-KTNB ngày 23/06/2015 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn việc áp dụng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong trường hợp không có Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đối với trường hợp của Công ty TNHH XNK Phương Thanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH XNK Phương Thanh thành lập ngày 17/06/2010 là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn) có dự án đầu tư quy mô 30 tỷ đồng nên thuộc diện phải làm thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 2, Điều 45, Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. Tuy nhiên, đến ngày 10/11/2014, Công ty mới được UBND tỉnh Đồng Tháp cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 51121000170 nên đến ngày 10/11/2014 Công ty mới đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi về thuế TNDN, do vậy, Công ty chỉ được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại tính từ năm 2014.

Trường hợp trong giai đoạn sau khi thành lập, Công ty có thực hiện đầu tư tăng vốn mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh thì hoạt động đầu tư tăng vốn thuộc diện đầu tư mở rộng. Việc ưu đãi về thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư mở rộng căn cứ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ở từng thời điểm tương ứng.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO