Áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với Công ty CP Xây dựng và Cơ điện Đà Thành

22/03/2018 525 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với Công ty CP Xây dựng và Cơ điện Đà Thành căn cứ vào công văn 4174/TCT-CS ngày 08/10/2015

Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

Thuế suất 0%:

Áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ xuất khẩu hao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Trường hợp cung cấp dịch vụ mà hoạt động cung cấp vừa diễn ra tại Việt Nam, vừa diễn ra ở ngoài Việt Nam những hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa hai người nộp thuế tại Việt Nam hoặc có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với phần giá trị dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất 0% trên toàn bộ giá trị hợp đồng.

Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

Đối với dịch vụ xuất khẩu:

– Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

– Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2432/CT-TTHT ngày 22/07/2015 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng về áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với Công ty CP Xây dựng và Cơ điện Đà Thành, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế TP Đà Nẵng: Hợp đồng tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công số 14/2014/HĐ-TV ngày 08/08/2014, gói thầu:

Tư vấn khảo sát, thiết kế chi tiết Hệ thống điện chiếu sáng thuộc Dự án Phát triển các đô thị thuộc tiểu vùng sông Mê Kông địa điểm thực hiện TP Đông Hà và huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị được ký kết giữa Công ty CP Xây dựng và Cơ điện Đà Thành với Ban Quản lý Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Quảng Trị không đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013 /TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO