Áp dụng thuế suất đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư

26/01/2018 732 lượt xem    

Miễn giảm thuế suất đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư cần phải tuân thủ các quy định gì? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về việc Áp dụng thuế suất đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư theo hướng dẫn tại Công văn số 966/TCT-CS ngày 20 tháng 3 năm 2017, cụ thể như sau:

– Tại Điều 33 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định:

“Điều 33. Điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Dự án đầu tư đáp ứng một trong các điều kiện sau đây được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

  1. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

  2. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

  3. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.

  4. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư”

– Tại khoản 6, Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên quy định:

“Điều 35. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm được miễn thuế, giảm thuế như sau:

  1. Việc áp dụng mức thuế suất ưu đãi quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 34 Nghị định này và việc miễn, giảm thuế quy định tại Điều này chỉ thực hiện đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập hạch toán kinh tế độc lập và đăng ký nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 66722/CT-TTr1 ngày 27/10/2016, công văn số 57237/CT-TTr1 ngày 5/9/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN của Công ty Cổ phần Za Hưng (Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau;

Liên quan đến việc xác định ưu đãi thuế TNDN của Công ty, Bộ Tài chính đã có công văn số18208/BTC-TCT ngày 22/12/2016 gửi lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị có ý kiến. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam (được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại công văn số 97/UBND-KTTH ngày 09/1/2017) đã có ý kiến về vấn đề này tại công văn số 74/SKHĐT-HTĐT ngày 23/1/2017 (Bản photo kèm theo).

Căn cứ theo các quy định nêu trên và ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam tại công văn số 74/SKHĐT-HTĐT trường hợp Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103010125 ngày 28/11/2005; đến ngày 16/5/2007, Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 06/CN-UBND-KTTH để thực hiện dự án đầu tư xây dựng thủy điện Za Hưng tại xã Mà Coohih và xã Za Hưng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam thì không đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 6. Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO