Áp dụng thuế nhà thầu khi tiến hành hoạt động xây dựng tuyến cáp ngầm có tạo nên một cơ sở thường trú tại Việt Nam

31/01/2018 698 lượt xem    

Mục lục bài viết

Trường hợp nếu Công ty NEC khi tiến hành hoạt động xây dựng tuyến cáp ngầm thuộc dự án AAG có tạo nên một cơ sở thường trú tại Việt Nam theo khoản 3, Điều 5 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản thì có phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam hay không?  Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về việc Áp dụng thuế nhà thầu khi tiến hành hoạt động xây dựng tuyến cáp ngầm có tạo nên một cơ sở thường trú tại Việt Nam theo hướng dẫn tại Công văn số 2483/TCT-KK ngày 30 tháng 6 năm 2008, cụ thể như sau:

– Căn cứ quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5124/TCT-KK ngày 10/12/2007 trả lời Công ty NEC. Tổng cục Thuế, hướng dẫn về việc thực hiện nộp thuế tại Việt Nam như sau:

– Căn cứ vào hợp đồng của Tập đoàn NEC và Tập đoàn Alcatel ký với Nhóm chủ dự án Asia America Gateway (AAG) và địa điểm nơi đặt đường cáp biển ngầm có phần nằm trong lãnh hải của Việt Nam cũng như các nước tham gia, ngoài ra có phần thuộc hải phận quốc tế, vì vậy:

1- Đối với giá trị các công việc xây dựng đường cáp biển ngầm và thiết bị ngầm nằm trong lãnh hải Việt Nam và vùng tiếp giáp với lãnh hải Việt Nam: được xác định theo giá trị tương ứng với độ dài của đoạn SH1 nằm trong phạm vi 24 hải lý tính từ đường cơ sở (căn cứ xác định lãnh hải và vùng tiếp giáp với lãnh hải Việt Nam thực hiện theo Luật Biên giới quốc gia và các văn bản có liên quan) phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 nêu trên.

2- Theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản:

– Tại điểm 3, Điều 5 quy định:

“Một địa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt hoặc lắp giáp hay các hoạt động giám sát liên quan đến công trình, địa điểm trên sẽ tạo nên một cơ sở thường trú nếu địa điểm công trình hay các hoạt động đó kéo dài trên sáu tháng.”

– Tại Điều 2 quy định:

“Hiệp định này áp dụng đối với các loại thuế do một Nước ký kết hoặc chính quyền địa phương của Nước đó, đánh vào thu nhập, bất kể hình thức áp dụng của các loại thuế đó như thế nào”.

– Tại Điều 7 quy định:

“Lợi tức của 1 xí nghiệp của một Nước ký kết sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước ký kết đó, trừ trường hợp xí nghiệp có tiến hành hoạt động kinh doanh lại Nước ký kết kia thông qua 1 cơ sở thường trú tại Nước kia. Nếu xí nghiệp có hoạt động kinh doanh theo cách trên, thì các khoản lợi tức của xí nghiệp có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết kia, nhưng chỉ trên phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú đó.”

Trả lời công văn ngày 24/12/2007 của Công ty NEC về việc áp dụng thuế nhà thầu Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định trên và quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005, trường hợp nếu Công ty NEC khi tiến hành hoạt động xây dựng tuyến cáp ngầm thuộc dự án AAG có tạo nên một cơ sở thường trú tại Việt Nam theo khoản 3, Điều 5 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam trên phần phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Đề nghị Công ty NEC phân bổ phần lợi tức cho cơ sở thường trú tại Việt Nam theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công ty NEC có trách nhiệm đăng ký, kê khai nộp thuế theo quy định tại mục X, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO