Áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Đức

15/03/2018 741 lượt xem    

Số: 3224/TCT-HTQT

V/v: áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Đức

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 237/CT-KTT ngày 10/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang và các tài liệu do Cục Thuế cung cấp bổ sung gần đây đề nghị hướng dẫn về thuế nhà thầu theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Đức (sau đây gọi là Hiệp định) đối với trường hợp của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Kiên Giang (sau đây gọi là Bia SGKG). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Hợp đồng EPC số 8/2014/SaigonKiengiang-Polyco ngày 15/4/2014 (sau đây gọi là Hợp đồng EPC):

+ “Nhà thầu” hay Liên danh, bao gồm Polyco (Thành viên đứng đầu Liên danh) và Công ty Krones AG (Thành viên Liên danh).

Về trách nhiệm của Nhà thầu (điểm 5.12): trên thực tế, Nhà thầu phải tiến hành khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công để xây dựng, chế tạo và mua sắm vật tư thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật ghi rõ trong Yêu cầu của Chủ đầu tư.

Về Đào tạo (điểm 5.21): Nhà thầu phải tiến hành đào tạo cho đội ngũ nhân sự cho Chủ đầu tư về quản lý kỹ thuật, vận hành, khai thác, bảo trì, sửa chữa thiết bị và hệ thống (khoản a)); và ngôn ngữ dùng trong quá trình đào tạo là tiếng Việt. Chi phí dịch thuật sẽ do Nhà thầu chịu (khoản d)).

Về Giám sát của Nhà thầu (điểm 5.25): Nếu nhân viên giám sát của Nhà thầu là người nước ngoài và không thông thạo tiếng Việt, Nhà thầu phải tự thu xếp thuê phiên dịch khi làm việc.

Căn cứ các quy định nêu trên, chưa xác định được cụ thể các công việc mà từng Thành viên Liên danh (Polyco – Công ty Krones AG) sẽ và đã thực hiện trên thực tế.

Trong khi đó, một trong những bộ phận cấu thành của Hợp đồng EPC là Hợp đồng nhập khẩu ngày 15/4/2014 ký giữa Chủ đầu tư (Bia SGKG) và Công ty Krones AG (Nhà thầu Liên danh) và Polyco (Nhà thầu đứng đầu Liên danh) quy định:

– Về giá trị Hợp đồng nhập khẩu (Điều 3): 5.859.186 EUR. Giá trị Hợp đồng nhập khẩu bao gồm giá thiết kế, chế tạo, cung cấp toàn bộ thiết bị, vận chuyển hàng hóa đến cảng TP. Hồ Chí Minh, hướng dẫn lắp đặt vận hành, đào tạo chuyển giao công nghệ, và thuế nhà thầu. Giá này không bao gồm thuế nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩuthuế GTGT cho thiết bị nhập khẩu.

– Về trách nhiệm của Chủ đầu tư (Bia SGKG)/Nhà thầu đứng đầu Liên danh (Polyco) (Điều 9.2.6): Polyco cung cấp văn phòng, internet, bàn ghế cho chuyên gia Công ty Krones AG trên công trường.

Do đó, để có thêm thông tin hướng dẫn Cục Thuế về việc áp dụng Hiệp định đối với trường hp của Bia SGKG, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế cung cấp thông tin, tài liệu về thực tế thực hiện Hợp đồng EPC. Cụ thể:

1. (Các) nhân viên giám sát được cử sang Việt Nam làm việc theo quy định tại điểm 5.25 của Hợp đồng EPC là người nước nào? Do tổ chức nào (Công ty Krones AG hay Polyco) cử sang Việt Nam làm việc? và theo Hợp đồng nào (Hợp đồng EPC hay Hợp đồng nhập khẩu ngày 15/4/2014)? Đ nghị cung cấp bản chụp (các) Hợp đồng lao động của (các) nhân viên giám sát được cử sang Việt Nam làm việc.

2. Ngoài việc hướng dẫn lắp đặt vận hành Máy nghiền Malt ướt công suất 10 tấn/giờ và Dây chuyền chiết chai đồng bộ công suất vận hành 30.000 chai/giờ theo Hợp đồng nhập khẩu ký ngày 15/4/2014, Công ty Krones AG (hoặc đại diện) có tham gia vào quá trình lắp đặt, giám sát, vận hành các hạng mục khác theo Hợp đồng EPC không?

3. Cách thức đào tạo chuyển giao công nghệ cho Bia SGKG của Công ty Krones AG theo Hợp đồng nhập khẩu ký ngày 15/4/2014 và Hợp đồng EPC (nếu có).

4. Hoạt động thiết kế của Công ty Krones AG theo Hợp đồng nhập khẩu ký ngày 15/4/2014 được thực hiện tại đâu? Đ nghị cung cấp tài liệu chứng minh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO