Áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam – Singapore

23/04/2021 206 lượt xem    

Công văn 406/TCT-HTQT năm 2020

về hướng dẫn áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam – Singapore do Tổng cục Thuế ban hành

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1408/CT-KK ngày 24/6/2019 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông và công văn số 08.2019/OVL ngày 13/8/2019 của Công ty TNHH Olam Việt Nam (Olam Việt Nam) đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam – Singapore.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định cơ sở thường trú

Căn cứ Khoản 1, Điều 5 (Cơ sở thường trú), Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore (Hiệp định); Căn cứ Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Căn cứ các quy định tại Hợp đồng thuê kho ngoại quan theo từng lần phát sinh Hợp đồng thuê kho ngoại quan lập ngày 01/05/2018, trong đó Bên Cho thuê là Công ty Cổ phần Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa; Bên Thuê là Công ty TNHH Olam Quốc tế (Olam Singapore).

Căn cứ các quy định và thực tế trình bày; tài liệu do Cục Thuế và Công ty Olam Việt Nam cung cấp,

Olam Singapore đã thực hiện mua hàng và bán hàng cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài. Công ty dịch vụ kho ngoại quan đã thay mặt Olam Singapore tiến hành các hoạt động như:

  • Làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, giao hàng theo chỉ định của doanh nghiệp nước ngoài, lưu kho hàng hoá tại Việt Nam trong thời gian chưa giao được hàng hoá, công ty dịch vụ kho ngoại quan và Olam Singapore cùng tiến hành kiểm kê tồn kho,Nhân sự được ủy quyền đã thay mặt Olam Singapore được quyền ra vào Kho ngoại quan, thực hiện giám sát nhân công, phương tiện thực hiện hợp đồng dịch vụ ký với bên Việt Nam, tiến hành kiểm kê tồn kho, giám sát kiểm đếm số lượng hàng hóa xuất Kho ngoại quan.
  • Như vậy, Olam Singapore đã tiến hành hoạt động kinh doanh thông qua một cơ sở thường trú tại Việt Nam – kho ngoại quan.

Theo đó, Olam Singapore có nghĩa vụ nộp thuế TNDN tại Việt Nam theo Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập thu được từ việc thực hiện hợp đồng mua-bán hàng hoá tại Việt Nam trên phần lợi tức phân bổ chi CSTT ở Việt Nam theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 (Lợi nhuận kinh doanh) của Hiệp định thuế. Đề nghị Cục Thuế căn cứ Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế và quy định tại Điều 5. Cơ sở thường trú và Điều 7. Lợi nhuận kinh doanh, Hiệp định thuế Việt Nam – Singapore để xác định thu nhập chịu thuế của Công ty Olam Singapore thông qua cơ sở thường trú tại Việt Nam.

2. Về loại bỏ việc đánh thuế hai lần

Khoản 3a) Điều 24. Loại bỏ việc đánh thuế hai lần, Hiệp định thuế Việt Nam – Singapore quy định:

“3.a. Trường hợp một đối tượng cư trú tại Xing-ga-po có thu nhập từ Việt Nam hay nhận được khoản thu nhập đó tại Xing-ga-po mà theo nhũng quy định tại Hiệp định này có thể phải chịu thuế tại Việt Nam, Xing-ga-po, căn cứ vào luật tại Xing-ga-po về việc cho phép khấu trừ vào thuế Xing-ga-po số thuế đã nộp tại bất kỳ nước ngoài Xing-ga-po, sẽ cho phép khấu trừ số thuế nộp tại Việt Nam, cho dù nộp trực tiếp hay bằng cách khấu trừ, vào số thuế phải nộp tại Xing-ga-po tính thuế thu nhập của đối tượng cư trú đó.

Khi khoản thu nhập trên là tiền lãi Cổ phần do một công ty là đối tượng cư trú của Việt Nam trả cho một đối tượng cư trú của Xing-ga-po và đối tượng đó là công ty trực tiếp hay gián tiếp sở hữu không thấp hơn 10 phần trăm vốn cổ phần của công ty thứ nhất, số thuế được khấu trừ sẽ tính đến phần thuế Việt Nam đã nộp của công ty trên phần lợitức dùng để trả tiền lãi cổ phần.”

Căn cứ quy định nêu trên

Trường hợp Công ty Olam Singapore là đối tượng cư trú của Singapore; có thu nhập từ Việt Nam mà theo những quy định tại Hiệp định này có thể phải chịu thuế tại Việt Nam; Singapore sẽ cho phép khấu trừ số thuế nộp tại Việt Nam; cho dù nộp trực tiếp hay bằng cách khấu trừ; vào số thuế phải nộp tại Singapore tính trên thu nhập của Olam Singapore.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế để biết và hướng dẫn Công ty TNHH Olam Việt Nam và Công ty Olam Singapore thực hiện./.

Chúc các bạn thành công.!

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Banner-post-thu-vien-calico_960x300

NGHIỆP VỤ CALICO