Áp dụng chính sách pháp luật thuế và giải trình kết luận sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

08/03/2018 550 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về việc áp dụng chính sách pháp luật thuế và giải trình kết luận sử dụng hóa đơn bất hợp pháp căn cứ vào công văn 246/TCT-TTr ngày 21/01/2015

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 856/BSR-BF-TCKT ngày 23/12/2014 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học dầu khí Miền trung gửi Bộ Tài chính và công văn số 6034/UBND-CNXD ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi gửi Bộ Tài chính (Công văn do Bộ chuyển đến); Công văn số 853/BSR-BF-TCKT ghi ngày 22/12/2014 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học dầu khí Miền trung (gọi tắt là Công ty BSR-BF) gửi Tổng cục Thuế và Cục Thuế tỉnh Quãng Ngãi về việc đề nghị Bộ Tài chính, xem xét, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vướng mắc liên quan đến việc áp dụng chính sách pháp luật thuế và giải trình kết luận sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Qua xem xét nội dung các Công văn và tài liệu gửi kèm, để có căn cứ báo cáo Bộ xem xét việc xử lý thuế đối với Công ty BSR-BF, Tổng cục Thuế đề nghị:

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thu thập thông tin, xác minh làm rõ một số nội dung liên quan đến việc chấp hành chính sách pháp luật thuế và quản lý sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH Vận tải Việt Thăng, MST 0304102437, địa chỉ: Quận 3 TP. Hồ Chí Minh, kể từ khi thành lập đến thời điểm cơ quan Thuế ra thông báo đơn vị không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế

Cụ thể:

+ Giấy phép thành lập Công ty; ngành nghề kinh kinh doanh; Công ty chính thức hoạt động và có doanh thu từ thời điểm nào;

+ Việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế (về kê khai, nộp nghĩa vụ thuế, trong đó có việc kê khai và nộp thuế đối với 05 số hóa đơn bán than cám cho Công ty BSR-BF mà Công ty TNHH Vận tải Việt Thăng chưa có thông báo phát hành…); Xác minh về thủ tục chứng từ thanh toán giữa Công ty BSR-BF và Công ty TNHH Vận tải Việt Thăng.

+ Tình hình quản lý và sử dụng hóa đơn;

+ Tình hình nợ đọng thuế của Công ty TNHH Vận tải Việt Thăng (làm rõ tính đến thời điểm cơ quan Thuế ra thông báo đơn vị không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế thì khoản nợ thuế 206.411.204 đồng là khoản nợ thuế gì, kỳ nợ thuế);

+ Các biện pháp quản lý đã áp dụng đến thời điểm Chi cục Thuế Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh ra thông báo Công ty TNHH Vận tải Việt Thăng không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi tổng hợp báo cáo và gửi kèm hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội dung thực hiện nêu trên về Tổng cục Thuế (Vụ Thanh tra) trước ngày 22/01/2015 để kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính trả lời UBND tỉnh và đơn vị.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO