Ấn định chi phí khi tính thuế TNDN

16/03/2018 1049 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về việc ấn định chi phí khi tính thuế TNDN căn cứ vào công văn 1964/TCT-CS ngày 21/05/2015

Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, quy định:

Ấn định thuế đối với trường hợp người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế

Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp:

Người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ, không chính xác, trung thực dẫn đến không xác định đúng các yếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp trừ trường hợp bị ấn định số thuế phải nộp.

b) Qua kiểm tra hàng hóamua vào, bán ra thấy người nộp thuế hạch toán giá trị hàng hóamua vào, bán ra không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường.

Giá giao dịch thông thường trên thị trường là giá giao dịch theo thỏa thuận khách quan giữa các bên không có quan hệ liên kết.

Cơ quan thuế có thể tham khảo giá hàng hóa, dịch vụ do cơ quan quản lý nhà nước công bố cùng thời điểm, hoặc giá mua, giá bán của các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng hoặc giá bán của doanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng có quy mô kinh doanh và số khách hàng lớn tại địa phương để xác định giá giao dịch thông thường làm căn cứ ấn định giá bán, giá mua và số thuế phải nộp,

Liên quan đến việc xử lý cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, ngày 13/08/2014 Bộ Tài chính có công văn số 11317/BTC-TCT gửi Kiểm toán Nhà nước, trong đó có nêu:

Trường hợp cơ sở kinh doanh có ghi nhận doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ (doanh thu được phản ánh trên sổ kế toán, có kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN) nhưng theo kết luận của cơ quan công an điều tra, cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và cơ sở kinh doanh – người mua chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định thì cơ quan thuế có quyền ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định thuế TNDN phải nộp.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO