Hướng dẫn xử lý dữ liệu trước khi triển khai Quản lý thuế tập trung

08/01/2019 517 lượt xem    

Công văn số: 5198/TCT-KK
V/v xử lý dữ liệu trước khi triển khai ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS)

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Giang

Trả lời công văn số 733/CT-KKT ngày 02/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Hà Giang về việc đề nghị hướng dẫn xử lý dữ liệu trước khi triển khai ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào các quy định của pháp luật về thuế có liên quan.

1. Về trường hợp người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh, cơ quan thuế

 • Đã thực hiện đưa mã số thuế về trạng thái “03” – ngừng kinh doanh,
 • Chưa hoàn thành thủ tục đóng MST,
 • Trên sổ thuế vẫn còn số thuế phải nộp hoặc còn số được khấu trừ:

Cơ quan thuế tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN của những người nộp thuế này khi chuyển đổi sang ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS). Phạm vi chuyển đổi dữ liệu sẽ bao gồm các khoản

 • Còn phải nộp,
 • Nộp thừa,
 • Phạt,
 • Quản lý nợ,
 • Phạt nộp chậm (chi tiết theo từng người nộp thuế)

theo thống nhất về chuyển đổi dữ liệu đã được phê duyệt.

2. Về trường hợp người nộp thuế giải thể, bỏ địa chỉ kinh doanh, chuyn đổi loại hình doanh nghiệp

 • Còn nợ thuế,
 • Nộp thừa
 • Hoặc còn số khấu trừ,

nhưng cơ quan thuế đã đưa về trạng thái “01”- hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế là chưa đúng quy định về quản lý đăng ký thuế. Đề nghị Cục Thuế rà soát,

 • Kiểm tra đối với những người nộp thuế nêu trên
 • Có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế với từng trường hợp cụ thể

để có phương án hỗ trợ xử lý trước khi chuyển đi sang ứng dụng TMS, cụ thể:

– Đối với trường hợp đóng nhầm MST về trạng thái “01” (thực tế phải ở trạng thái “03” do vẫn còn nợ thuế…) thì Cục Thuế báo cáo rõ lý do để Tổng cục Thuế hỗ trợ khôi phục mã số thuế về trạng thái “03” để tiếp tục

 • Theo dõi,
 • Quản lý,
 • Đôn đốc thu nợ theo quy định.

– Đối với trường hợp cơ quan thuế

 • Đã hoàn thành các thủ tục thu hồi mã số thuế,
 • Tuy nhiên do sơ suất chưa nhập đầy đủ chứng từ
 • Dẫn đến mã số thuế vẫn còn nợ thuế trên ứng dụng

thì Cục Thuế có báo cáo nêu rõ lý do, để Tổng cục Thuế hỗ trợ mở mã số thuế để

 • Hoàn thiện dữ liệu
 • Đóng mã số thuế về trạng thái “01” – hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế.

3. Về việc đề nghị bổ sung trạng thái hộ được miễn thuế khi thực hiện tra cứu trên ứng dụng đăng ký thuế.

Về đăng ký thuế, không phân biệt

 • Hộ kinh doanh phải nộp thuế khoán
 • Hộ kinh doanh được miễn thuế.

Vì vậy, không thể bổ sung trạng thái hộ kinh doanh miễn thuế trong ứng dụng đăng ký thuế. Tuy nhiên về công tác quản lý thuế đã hỗ trợ cán bộ thuế tra cứu riêng đối với hộ kinh doanh

 • Phải nộp thuế
 • Không phải nộp thuế theo mức doanh thu./.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO