Trả lời về việc góp ý kiến về việc nộp thuế qua mạng   

13/03/2018 978 lượt xem    

Số: 2969/TCT-CNTT
V/v Nộp thuế qua mạng

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ Viễn thông Tin học Đại Dương

Ngày 23/06/2015, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/2015/VP ngày 17/06/2015 của Công ty TNHH Công nghệ Viễn thông Tin học Đại Dương về việc góp ý kiến về việc nộp thuế qua mạng.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại:

+ Khoản 4 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế 

+ Khoản 12, điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ; quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi; bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế:

“ Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. ” (Khoản 4, điều 1 luật số 21/2012/QH13)

“Người nộp thuế là tổ chức kinh doanh sử dụng các dịch vụ điện tử do cơ quan thuế cung cấp (đăng ký thuế, nộp thuế, tra cứu và gửi thông tin về thuế), trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Bộ Tài chính ” (Khoản 12, điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP).

Hiện nay, theo thông báo của Bộ Thông tin truyền thông, thành phố Hà Nội là địa bàn đã có đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện triển khai các dịch vụ công điện tử của các cơ quan hành chính Nhà nước, trong đó có việc khai thuế và nộp thuế điện tử mà ngành Thuế đang cung cấp.

Mặt khác, Chỉnh phủ có chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Mục tiêu đến cuối năm 2015; tỷ lệ tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 11 %; (Quyết định số 2453/QĐ-TTg ngày 27/12/2011). Công ty nên xem xét có chuyển sang thanh toán không tiền mặt và thực hiện nộp thuế điện tử.

Việc triển khai nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế là một trong các giải pháp đáp ứng chủ trương chung của Chính phủ. Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty liên hệ với Cơ quan thuế; quản lý trực tiếp để đăng ký nộp thuế điện tử và được hỗ trợ xử lý các khó khăn;vướng mắc khi tham gia nộp thuế điện tử.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO