Thuế thu nhập cá nhân với các khoản thanh toán cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

23/03/2021 852 lượt xem    

Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 2.000.000 trở lên sau khi đã chấm dứt HĐLĐ Công ty phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của NLĐ theo mức 10%.

Thue-thu-nhap-ca-nhan-voi-cac-khoan-thanh-toan-cho-nguoi-lao-dong-khi-cham-dut-hop-dong-lao-dong-kiemtoancalico

Kính gửi: Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
(Cao ốc Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 23112020/CV ngày 23/11/2020 của Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam. Về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thanh toán cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội (đã được sửa đổi bởi khoản 1, Điều 1 Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi. Bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN ngày 22/11/2012 của Quốc hội);

Căn cứ tiết b, khoản 2, Điều 8 và khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCNvà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên.

Trường hợp Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam chi trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên cho người lao động vào thời điểm sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động thì Công ty phải thực hiện khấu trừ thuế TNCNcủa người lao động theo mức 10% trên tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội (đã được sửa đổi bởi khoản 1, Điều 1 Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN ngày 22/11/2012 của Quốc hội).

Trường hợp người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của người lao động sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì người lao động có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi Công ty để Công ty làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam được biết./.

Bài viết liên quan đến thuế thu nhập cá nhân:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO