QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KHỞI TẠO, LẬP VÀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

11/01/2021 405 lượt xem    
Quy định về việc khởi tạo, lập và sử dụng hóa đơn điện tử

Công văn 42121/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử

Kính gửi: Công ty TNHH ADT SYSTEMS (VIETNAM)

Trả lời công văn số không số ngày 12/5/2020 của Công ty TNHH ADT SYSTEMS (VIETNAM) (sau đây gọi là Công ty) về việc đề nghị được sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về hiệu lực thi hành quy định

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, sử dụng và quản lý hoá đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP

Tại Khoản 1 Điều 11 hướng dẫn như sau:

“Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế”

1. Cơ quan thuế bán hoá đơn cho các đối tượng

Tại điểm b Khoản 2 Điều 12 hướng dẫn như sau:

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử phải dừng sử dụng hóa đơn mua

Tại điểm c Khoản 1 Điều 21 hướng dẫn như sau:’

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không tiếp tục sử dụng thì phải tiến hành hủy

Tại Điều 27 (được sửa đổi tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) hướng dẫn như sau:

Hàng quý tổ chức, hộ, cá nhân có trách nhiệm nộp bác cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Thời gian nộp chậm nhất báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn các quý.

Trường hợp không sử dụng hóa đơn trong kỳ phải ghi số lượng bằng không (=0)

Riêng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao thì nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Căn cứ quy định trên trên

Công ty đã sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế từ tháng 9/2016.

Công ty đáp ứng các điều kiện khởi tạo theo quy định tại Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC được sử dụng hóa đơn điện tử.

Công ty thực hiện Thông báo phát hành theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Công ty phải dừng sử dụng hóa đơn mua, thực hiện hủy hóa đơn mua theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Công ty chuyển từ nộp Báo cáo tình hình sử dụng háo đơn theo tháng sáng nộp theo quý.

Công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc khởi tạo, lập và sử dụng theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Seas Việt Nam được biết.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO