Vướng mắc trong hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa

09/01/2019 418 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 5393/TCT-KK
V/v chuyển hồ sơ liên quan đến hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa

 

 

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10025/CT-KK&KTT ngày 20/11/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 7494/CT-KK ngày 20/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc vướng mắc trong hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa (đính kèm theo). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại Thông báo số 746/TB-BTC ngày 21/10/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 150/2013/TT-BTC , Thông tư số 128/2013/TT-BTC liên quan đến nội dung hướng dẫn về hoàn thuế GTGT.

“2. Trong thời gian chờ ban hành Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung giao Tổng cục Hải quan trình Bộ văn bản hướng dẫn Cục Hải quan, Cục Thuế địa phương thực hiện thống nhất”.

– Đồng thời liên quan đến nội dung này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5017/TCT-KK ngày 13/11/2014 gửi Tổng cục Hải quan tham gia ý kiến về hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa; trong đó có ý kiến tham gia nội dung xử lý vướng mắc trong việc phân định cơ quan hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp thừa đối với các tờ khai hải quan đăng ký năm trước ngày 01/01/2014.

Do vậy, Tổng cục Thuế kính chuyển công văn số 10025/CT-KK&KTT ngày 20/11/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 7494/CT-KK ngày 20/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế để Tổng cục Hải quan tổng hợp chung đưa vào công văn hướng dẫn chung trình Bộ theo Thông báo số 746/TB-BTC ngày 21/10/2014, tránh nhiều công văn hướng dẫn cụ thể từng vướng mắc.

Tổng cục Thuế kính chuyển Tổng cục Hải quan.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO