Quy định về xác định người phụ thuộc của người nộp thuế TNCN

12/03/2018 847 lượt xem    

     Quy định về xác định người phụ thuộc của người nộp thuế TNCN

                           Công văn số 2152/TCT-TNCN ngày 02 tháng 06 năm 2015

– Căn cứ quy định tại Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012;

– Căn cứ quy định tại Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN;

– Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN;

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 414/CT-TNCN ngày 30/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An phản ánh vướng mắc khi xác định người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 14/4/2015, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1396/TCT-TNCN lấy ý kiến của Bộ Y tế về việc xác định bệnh hiểm nghèo, bệnh cá nhân mắc phải không có khả năng lao động để xác định người phụ thuộc của người nộp thuế và nhận được ý kiến tham gia của Bộ Y tế tại công văn số 488/KCB-NV ngày 05/5/2015 (đính kèm):

“- Tại điểm đ, điểm e, khoản 1, Điều 9, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN có hướng dẫn:

“đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

e) Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết đ.1.1, điểm đ, khoản 1, Điều này là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…)”.

– Ngày 24/1/2014, Tổng cục Thuế có hướng dẫn tại công văn số 336/TCT-TNCN “người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết đ.1.1, điểm đ, khoản 1, Điều 9, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính là những người thuộc diện điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo và không có khả năng lao động. Bệnh hiểm nghèo được áp dụng theo danh mục ban hành kèm theo công văn số 16662/BTC-TCT ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính”

Công văn số 16662/BTC-TCT ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính ban hành về Danh mục bệnh hiểm nghèo sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và ý kiến tham gia của Bộ Y tế.

Như vậy, cơ quan thuế và người nộp thuế đang vướng mắc khi xác định bệnh nào là bệnh hiểm nghèo, bệnh nào mà cá nhân mắc phải không có khả năng lao động để xác định người phụ thuộc của người nộp thuế. Trong trường hợp cụ thể như: bệnh về cột sống, đĩa đệm: trượt L3L4- thoát vị L4l5 đã phẫu thuật thay thân sống – nẹp vis cột sống thắt lưng (tại công văn số 414/CT-TNCN ngày 30/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An đính kèm) có được coi là bệnh hiểm nghèo, hoặc là bệnh khi cá nhân mắc phải thì cá nhân không có khả năng lao động hay không?

Tổng cục Thuế kính đề nghị Bộ Y tế có ý kiến về việc xác định bệnh nêu trên để Tổng cục Thuế có cơ sở thực hiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo quy định của Luật thuế TNCN.”

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và trên cơ sở ý kiến tham gia của Bộ Y tế, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Long An căn cứ tình trạng bệnh tật, khả năng lao động của cá nhân, nếu đủ điều kiện là người phụ thuộc thì tính giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế TNCN của người nộp thuế theo đúng quy định.

Liên hệ tư vấn miễn phí:

      Chúc các bạn thành công! 

  •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  •  Hotline: 0966.246.800
  •  Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
  Bài viết có ích cho bạn?
  Banner-post-thu-vien-calico_960x300
  Bài viết có ích cho bạn?

  NGHIỆP VỤ CALICO