Một số trường hợp cần lưu ý khi lập hóa đơn

27/02/2018 548 lượt xem    

Khi lập hóa đơn, nhiều nội dung không nhất thiết phải có nhưng không phải ai cũng biết. Bài viết sau sẽ hướng dẫn về một số lưu ý về lập hóa đơn căn cứ theo công văn 5690/TCT-CS ngày 08/12/2016

Tại Khoản 3b Điều 4 Chương I Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc:

Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hóa đơn có đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều này:

– Hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp Luật không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký của người mua, dấu của người bán.

– Đối với tem, vé: Trên tem, vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người bán, dấu của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký người mua.

– Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp Luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán

– Các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tại Tiết b Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ ‘‘người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên quy định:

Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”.

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1556/CT-TTHT ngày 4/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về lập hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, về tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn, theo quy định chỉ có hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp Luật thì không nhất thiết phải có chữ ký của người mua. Trường hợp các cơ sở y tế kiến nghị được miễn chữ ký người mua trên hóa đơn, đề nghị Cục Thuế tỉnh Hậu Giang căn cứ tình hình thực tế để xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Riêng đối với trường hợp khi cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, khách hàng không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “khách hàng không lấy hóa đơn” hoặc “khách hàng không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO