Một số điểm mới quan trọng của Luật doanh nghiệp 2020

05/01/2021 316 lượt xem    

Cập nhật một số điểm mới quan trọng của Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 thay thế Luật Doanh nghiệp cũ với nhiều điểm mới quan trọng.

 1. Doanh nghiệp không cần thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng.
 2. Bổ sung thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp.
 3. Rút ngắn thời gian thông báo trước khi tạm ngừng kinh doanh.
 4. Bổ sung quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết.
 5. Quy định loại trừ trường hợp giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 6. Thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước.
 7. Doanh nghiệp nhà nước phải thành lập ban kiểm soát.
 8. Sửa đổi quy định xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt.
 9. Sửa quy định về quyền của cổ đông phổ thông.
 10. Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty TNHH, công ty cổ phần, Công ty hợp danh.
 11. Bổ sung thêm nghĩa vụ cổ đông.
 12. Bổ sung trách nhiệm của người quản lý công ty cổ phần.
 13. Thêm trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh.
 14. Bổ sung quy định “Thực hiện quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân trong một số trường hợp đặc biệt.

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO