Giải đáp vướng mắc khôi phục mã số thuế đối với DN chưa giải thể

29/12/2018 453 lượt xem    

Công văn số 2599/TCT-KK  V/v khôi phục mã số doanh nghiệp

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hòa Bình

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 997/CT/KK&KTT ngày 26/5/2014 và công văn số 1154/CT-KK&KTT ngày 11/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình vướng mắc về:

Việc thực hiện khôi phục mã số thuế đối với Công ty TNHH Nam Sơn (MST: 5400336187).

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Khoản 6 Điều 158 Luật doanh nghiệp 2005 quy định:

“6. Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trình tự và thủ tục giải thể được thực  hiện theo quy định tại Điều này.

Sau thời hạn sáu tháng quy định tại khoản này mà cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh…”

– Khoản 1 Điều 29 Luật quản lý thuế quy định các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

“1. Mã số thuế chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động;

b) Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật…”

– Mục 8, Phần 2 Quy trình phối hợp trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 1403/QĐ-TCT ngày 01/9/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có hướng dẫn:

“Trường hợp cơ quan ĐKKD đã thu hồi GCNĐKKD hoặc GCNĐKDN của doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện thủ tục giải thể theo quy định tại Nghị định (hoặc trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích), cơ quan Thuế có thể chuyển tình trạng hoạt động của doanh nghiệp trong hệ thống ĐKT sang trạng thái ngừng hoạt động chưa đóng mã số thuế. Sau một thời gian, doanh nghiệp được cơ quan ĐKKD phục hồi trạng thái hoạt động kinh doanh trở lại (hoặc cơ quan Thuế thực hiện thủ tục khôi phục tình trạng hoạt động). Khi đó cơ quan thuế nhập hoặc nhận thông tin thay đổi vào hệ thống ĐKT để khôi phục lại trạng thái hoạt động cho doanh nghiệp.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, qua báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình về trường hợp của Công ty TNHH Nam Sơn tại công văn số 1154/CT-KK&KTT ngày 11/6/2014, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Cục quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) khôi phục lại trạng thái hoạt động của Công ty TNHH Nam Sơn (MST: 5400336187) trên hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hòa Bình xử lý các hành vi vi phạm về đăng ký, kê khai thuế của Công ty TNHH Nam Sơn theo đúng quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hòa Bình biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO