Thuế Bảo vệ môi trường

Xu-ly-vi-pham-thu-phi-BVMT-doi-voi-nuoc-thai-SH
nộp thuế
thue-va-phi-khac-thue-bao-ve-moi-truong-3
thuế bảo vệ môi trường
phí BVMT
thue-va-phi-khac-thue-bao-ve-moi-truong-1
thuế tài nguyên
môi trường
thuế bảo vệ môi trường
thông tư 153 năm 2012