Thuế và Phí khác

Miễn, giảm tiền thuê đất
Xin gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
thuế nhà thầu
Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất
thuế GTGT đối với chiếu sáng công cộng
Kê khai thuế TTĐB đối với hoạt động nhận gia công thuốc lá điếu
Thuế nhà thầu nước ngoài kinh doanh đặt phòng
Chính sách lệ phí trước bạ đối với xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản