Web Analytics

Xử lý hóa đơn

hóa đơn
Sử dụng hóa đơn đặt in đối với cơ sở y tế công lập
xử lý hóa đơn bất hợp pháp
Xử phạt hành chính
chứng từ thu tiền
Xuất hóa đơn đối với đơn vị kê khai thuế GTGT chung với công ty mẹ
Hóa đơn đối với hộ, cá nhân kinh doanh
thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán
Hóa đơn GTGT viết sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế
0906246800