kê khai bổ sung

thuế thu nhập cá nhân
Xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-kiemtoancalico
hướng dẫn kê khai bổ sung trên HTKK