trạm thu phí tại km42+730 Quốc lộ 6

Kê khai, nộp thuế GTGT