thuế suất 5%

HOAN-THUE-GTGT-TRONG-DAU-TU-NUOC-NGOAI
thue-gtgt-doi-voi-san-pham-thit-dong-lanh-chua-qua-che-bien-ban-cho-ho-kinh-doanh
Hoàn thuế GTGT
thuế GTGT dịch vụ điều tra thống kê
kê khai nộp thuế GTGT của chi nhánh