thuế nhập khẩu với hàng hóa thuê DN nội địa gia công

THUE-NHAP-KHAU-DOI-VOI-HANG-HOA-THUE-DN-NOI-DIA-GIA-CONG