thuế gtgt không được khấu trừ hạch toán vào đâu

xu-ly-hoan-thue-gia-tri-gia-tang-doi-voi-du-an-dau-tu