Thuế gtgt đầu vào của hàng hóa dịch vụ TSCD phục vụ cho sản xuất như thế nào

thue-tndn-luat-thue-tndn-4