Thu tài trợ và thu dịch vụ khoa học và công nghệ

thue-gtgt-tndn-tien-thu-tai-tro-va-thu-dich-vu-khcn