Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

xử phạt hành chính