tạm ngừng kinh doanh

Nghi-dinh-126-2020-ND-CP-Huong-dan-Luat-quan-ly-thue
CONG-VAN-73658-CT-TTHT-VE-VIEC-KHONG-TINH-TIEN-CHAM-NOP
hồ sơ kê khai thuế
chính sách thuế đối với hộ kinh doanh