tại sao phải hoàn thuế giá trị gia tăng

hoan-thue-gia-tri-gia-tang-co-rui-ro-cao-kiemtoancalico
Bổ sung danh Mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng trứng Artemia vào chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm