sai-ten-cong-ty

Hóa đơn GTGT viết sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế