sai-ma-so-thue

Hóa đơn GTGT viết sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế