quy định về người nộp lệ phí môn bài

THUE-MON-BAI-CUA-VAN-PHONG-DAI-DIEN