Quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí

THUE-NHAP-KHAU-HANG-HOA-PHUC-VU-HOAT-DONG-DAU-KHI