Hướng dẫn giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng

hoan-thue-gia-tri-gia-tang-co-rui-ro-cao-kiemtoancalico
Xử lý GTGT đối với tài sản, vật tư, hàng hóa bị tổn thất được các doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường