Chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA tại Việt Nam

quyet-toan-thue-tncn
dự án viện trợ