Ấn định thuế đối với người nộp thuế

diem-moi-trong-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-hoa-don
diem-moi-trong-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-hoa-don
Ấn định thuế đối với người nộp thuế