Vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp là gì?

diem-moi-trong-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-hoa-don