vi phạm nghĩa vụ đóng thuế

Xu-ly-hanh-vi-vi-pham-nghia-vu-dong-thue-cua-doanh-nghiep