ưu đãi miễn giảm thuế

Điều chỉnh tờ khai thuế, chỉ tiêu trên tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)