trường hợp phải kê khai cho doanh thu bán hàng ngoại tỉnh

thue-gtgt-khau-tru-thue-gtgt-4