trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%

Chinh-sach-thue-doi-voi-dich-vu-cung-cap-cho-nuoc-ngoai
Thue-GTGT-doi-voi-dich-vu-cho-doanh-nghiep-che-xuat