tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử

quy-dinh-ve-gia-han-nop-thue-gtgt-doi-voi-hoat-dong-kinh-doanh-xay-dung-vang-lai-ngoai-tinh