tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

Cach-lap-mot-so-tieu-thuc-cu-the-tren-hoa-don-cung-ung-hang-hoa-dich-vu